• Guess Who
    • Guess Who
    • , ,
    • Guess Who

    • Każdy z graczy losuje jedną z postaci i nie ujawnia jej przeciwnikowi. Zadaniem jest odgadnięcie, którą z postaci ma drugi gracz. Aby tego dokonać, zadajemy mu dowolne pytanie, na które odpowiedź może brzmieć tylko „tak” lub „nie”.